top of page

Brief aan my Moeder

Celebrating Woman

Brief aan my Moeder

Vir die kere wat ek nie Dankie gese het nie.

Vir die spesiale goed wat ma vir my gedoen het.

Wetend en onwetend.

Wil net se ek is Lief vir ma.

MA het altyd geluister al was u besig

Na My bang...

Na My hartseer...

My onderskraag en geleer, as alles te veel raak.

As ek party keer vergeet

Hoop ek ma sien die wardering op my gesig

MA beteken die wereld vir my

Baie dankie Ma

Louwrens

Posted by

Toni

The Shackz

Emotional Support Line

083 651 3729

065 741 3428


0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page